604-949-0068

Search

Sales network

Through years of expansion and operation, our company has grown to over 1,000 first-level dealers and over 30,000 distributors throughout the country, and so that numerous access channels and terminal retail outlets have been comprehensively expanded. Presently, our company's dealers and distributors are located in the following: municipalities (such as Beijing, Shanghai, Tianjin, and Chongqing), provincial cities (such as Hangzhou, Nanjing, Chengdu, Xian, Wuhan, Guangzhou, Fuzhou, Zhengzhou, Jinan, Shijiazhuang, Shenyang, Changsha, Kunming, Nanning) As well, over 90% of the prefecture cities (such as Shenzhen, Foshan, Qingdao, Suzhou, Nantong, Wuxi, Ningbo, Xiamen, Luoyang), and key county-level cities have our company’s dealers and distributors. In addition, our company has completed and distributed the direct sales of systems to locations such as Weihai Jiajiayue, Weifang Zhongbai, Qingdao Fuxingxiang, Fuzhou Yonghui, Chongqing Yonghui, and the Yinchuan Xinhua Department Store.